Zien! training en coachint
Coaching van kinderen bij Zien!
Zien! verzorgt coaching voor kinderen vanaf 8 jaar t/m jongeren van 18 jaar. Het gedrag van een kind of jongere kan ons soms in verwarring brengen. Teruggetrokken, stil, opstandig, boos, verdrietig of agressief. Wat is er aan de hand? Wat speelt er in het hoofd van dit kind of deze jongere? Wat maakt dat hij of zij zich zo opstelt? Door met hem of haar in gesprek te gaan kunnen er veel dingen duidelijk worden. Maar wat als praten niet lukt, of als een gesprek stil valt?

Voor mij zit de uitdaging er in om verder te kijken, goed te luisteren naar het wat het kind/ de jongere zegt en vaak ook niet zegt.
Door samen in gesprek te gaan, te bekijken wat er in zijn of haar hoofd omgaat kunnen dingen weer meer helder worden. Vooral voor het kind/de jongere zelf. Hij of zij leert naar zichzelf te kijken en in te zien waar zijn/haar gedrag vandaan komt . Ook wat de gevolgen van dit gedrag kunnen zijn en hoe dit op anderen overkomt.

Zelf merk ik vaak dat het voor het kind/de jongere veel opluchting kan geven als er alleen al erkenning is voor zijn/haar verhaal. Erkenning betekent ‘een ander zien zoals hij of zij zichzelf ook ziet’.
Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om alles op een rijtje te krijgen. Samen overleggen we dan welke stappen we kunnen zetten om hem/haar verder te brengen. Vaak is inzet van hulpbronnen (o.a. ouders, familie, vrienden, school) hierbij van belang.

Ik bied individuele coaching aan, maar kan bij voldoende opgave ook groepscoaching aanbieden.

Groepscoaching kan zeker meerwaarde bieden;
Het laat je inzien dat je niet de enige bent die hulp kan gebruiken. Van elkaar en vooral van leeftijdsgenoten kun je heel veel leren.

Mogelijke onderwerpen binnen zowel de individuele- als groepscoaching;

• Omgaan met faalangst, examenvrees, stress en spanning (BOF-training)
• Aanleren van sociale vaardigheden (SOVA-training)
• Omgaan met echtscheiding van ouder(s)/verzorger(s)
• Omgaan met rouw en verdriet
• Werken aan zelfvertrouwen/weerbaarheid