Zien! training en coachint
Training bij Zien!
Als er iemand in je naaste omgeving overlijdt; je vader, moeder, oma, opa, broer of zus…. dan moet je zonder die ander verder. Maar hoe?
Proces van rouwverwerking is moeilijk en eigenlijk niet te plaatsen in een stappenplan.
Zo van… ‘zo moet je rouwen’. Rouwverwerking is persoonlijk, voor iedereen anders. Net als een vingerafdruk; het is uniek. Toch is rouwverwerking nodig; er voor vluchten werkt niet. Vroeg of laat loop je vast.

Als ouders gaan scheiden of al lang gescheiden zijn, dan is en blijft dat heel moeilijk voor kinderen. Hun thuisbasis verandert, niets is meer hetzelfde. Moeilijk voor kinderen is het om hun gevoel hierover te uiten, ze gaan het soms uit de weg, ze vluchten er voor. Gedragen zich anders: teruggetrokken of juist snel boos. Onbewust en vaak onbedoeld kunnen ouder(s)/verzorger(s) dit gedrag versterken.

In overleg met de school kan er een volledige training worden gevolgd. In deze training worden docenten/leerkrachten opgeleid om zelf een groep op te zetten binnen school voor kinderen/jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling door overlijden en/of echtscheiding.
Docenten/leerkrachten krijgen inzicht in de rouwtaken en welke oefeningen geschikt zijn, wat de voorwaarden zijn voor een training, hoe ouder(s)/verzorger(s) en collega’s te betrekken, etc.