Zien! training en coachint
Training bij Zien!
Sociaal onhandig gedrag vertonen en vaak niet weten hoe het anders kan; stil/ teruggetrokken of juist clownesk gedrag vertonen….

Is er sprake van sociaal onhandig gedrag of juist een vorm van faalangst?
Welke oefeningen zijn geschikt voor bijvoorbeeld het leren van contact te maken met anderen of opkomen voor jezelf? Op welke manier sluit je het beste aan bij de hulpvragen van je leerlingen? Hoe betrek je ouders(s)/verzorger(s)?

In overleg met de school kan er een volledige training worden gevolgd.
In deze training leer je te zien of èn wanneer het om sociaal onhandig gedrag gaat (signaleren en diagnosticeren) en hoe je een groepstraining kunt opzetten en aanbieden op je eigen school. Voor leerlingen is een training binnen school het meest prettig. Vanuit de basis van veiligheid kunnen ze het best leren en ontwikkelen. Betrokkenheid van collega’s en ouders is hierin van belang.